PHÂN XƯỞNG ĐÓNG CHAI – NHÀ MÁY BIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam Chủ đầu tư: Asia Pacific Brewery Hanoi Co., Ltd Gói thầu: nhà thầu xây dựng và cơ điện Tư vấn giám sát: Royal HaskoningDHV...

MỞ RỘNG GIAI ĐOẠN 2.1 – NHÀ MÁY BIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam Chủ đầu tư: Asia Pacific Brewery Hanoi Co., Ltd Gói thầu: Ép cọc, nền móng, cảnh quan Tư vấn giám...

PHÂN XƯỞNG ĐÓNG CHAI – NHÀ MÁY BIA CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: huyện Thường Tín, Hà Nội, Việt Nam Chủ đầu tư: Asia Pacific Brewery Hanoi Co., Ltd Gói thầu: nhà thầu xây dựng và cơ điện Tư vấn...