EMERGENT COLD VIỆT NAM – KHO LẠNH BẮC NINH GIAI ĐOẠN 2

Địa chỉ: số 30-32, đường số 5, VSIP Bắc Ninh, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Emergent...