NESTLE BÔNG SEN – MỞ RỘNG DÂY CHUYỀN FAST FIVE SPEED SIX

Địa chỉ: Lô P-1A, KCN Thăng Long 2, huyên Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam Chủ đầu tư: Công ty TNHH NESTLE VIỆT NAM Tư vấn giám sát:...