XƯỞNG DỠ HÀNG HÀN LW – NHÀ MÁY TOYOTA VIỆT NAM

Địa chỉ: phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH TOYOTA VIỆT NAM Gói thầu: Công trình CSA & M&E Đơn...

XÂY MỚI VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG WC CHO CÔNG TY Ô TÔ TOYOTA VIỆT NAM

Địa chỉ: Trụ sở chính, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; Trung Tâm Đào tạo Hà Nội, Số...