PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

26 Tháng Tư, 2021

Đây là giai đoạn tiền đề và cũng là giai đoạn quan trọng nhất, việc Tư vấn rõ ràng những điều khoản mà khách hàng đang băn khoăn, chưa hiểu rõ về tính chất pháp lý sẽ hạn chế thấp nhất việc tranh chấp sau này xảy ra, đồng thời cũng tạo sự an tâm cho khách hàng khi quyết định đầu tư. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng khách hàng của mình bằng những dịch vụ Tư vấn sau:

  • Tư vấn, kiểm tra tính chính xác của Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất;
  • Tư vấn, kiểm tra về nguồn gốc, tranh chấp, quy hoạch đối với Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, quyền hữu công trình xây dựng trên đất;
  • Tư vấn luật đất đaicụ thể như Tư vấn, Soạn thảo các văn bản liên quan như hợp đồng chuyển nhượng, hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu công trình trên đất;
  • Tư vấn về các khoản thuế, phí phải nộp cho quyền sở hữu công trình xây dựng trên đất;
  • Tư vấn, phân tích những điểm mạnh, điểm yếu lô đất khách hàng muốn đầu tư;
  • Tư vấn cho các doanh nghiệp xin giao đất, thuê đất.