GIỚI THIỆU

Là một công ty về xây dựng, kỹ thuật và quản lý dự án, được tái cấu trúc năm 2005, Công ty Xây Dựng AAC thi công nhiều loại hình dự án khác nhau, bao gồm nhưng không giới hạn: công nghiệp, cơ sở hạ tầng, thương mại và nhà ở cũng như trường học và các trung tâm đào tạo cho các khách hàng trong và ngoài nước cũng như các dự án của chính phủ.

Với tinh thần luôn luôn cải tiến, chúng tôi không thấy những khó khăn trở ngại, mà thay vào đó là những giải pháp cho các khía cạnh khác nhau trong lĩnh vực thi công xây lắp trên phương diện kỹ thuật cũng như tài chính.

Với 5 giá trị cốt lõi: đặt khách hàng làm trung tâm, con người là nền tàng của thành công, liêm chính trong nghề  tính thực thi, đã định hướng cho chúng tôi hoàn thành tốt các dự án chất lượng cao với chi phí cạnh tranh nhất cho khách hàng.

 

Under upgrading …

Under upgrading …

Under upgrading …

Under upgrading …

Under upgrading …

Under upgrading …

Under upgrading …

Under upgrading …