Building a modern Vietnam

Company News

Thay đổi địa chỉ Đăng ký Kinh Doanh – Có hiệu lực từ ngày 09/06/2021

27/06/2021

Thay đổi địa chỉ Đăng ký Kinh Doanh – Có hiệu lực từ ngày 09/06/2021

Kính thưa quý khách hàng và đối tác! Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc Kỹ thuật và Xây dựng AAC đã thay đổi địa chỉ đăng ký...

28/07/2017

Lễ bàn giao Dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. AAC đã bàn giao dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam cho Chính phủ Mỹ và Quân đội Nhân...

10/08/2017

Lễ bàn giao Dự án Nhà máy HanesBrand Phú Bài 3

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. AAC đã bàn giao dự án Nhà máy HanesBrand Phú Bài 3 (Nhà máy Cắt) cho chủ đầu tư HanesBrand Việt Nam.

Xem thêm