Building a modern Vietnam

Company News

Lễ bàn giao Dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam

28/07/2017

Lễ bàn giao Dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. AAC đã bàn giao dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam cho Chính phủ Mỹ và Quân đội Nhân...

10/08/2017

Lễ bàn giao Dự án Nhà máy HanesBrand Phú Bài 3

Vào ngày 10 tháng 8 năm 2017. AAC đã bàn giao dự án Nhà máy HanesBrand Phú Bài 3 (Nhà máy Cắt) cho chủ đầu tư HanesBrand Việt Nam.

Xem thêm