PHÂN TÍCH & TƯ VẤN ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN

Đây là giai đoạn tiền đề và cũng là giai đoạn quan trọng nhất, việc Tư vấn rõ ràng những điều khoản mà khách hàng đang băn khoăn, chưa...