Lễ bàn giao Dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam

28-07-2017

Vào ngày 28 tháng 7 năm 2020. AAC đã bàn giao dự án Trung Tâm Gìn Giữ Hòa Bình Việt Nam cho Chính phủ Mỹ và Quân đội Nhân dân Việt Nam.